Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-Bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het LUMC.

Bestuur 2016-2017

Het 104e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2016-2017 als volgt geconstitueerd:

Lidewij Vroonhof
Voorzitter
voorzitter@mfls.nl
Menthe Bergmans
Secretaris
secretaris@mfls.nl
Kanishk Kaushik
Penningmeester
penningmeester@mfls.nl
Eva Klaase
Lid Onderwijs Geneeskunde
lidgnk@mfls.nl
Marleen Gerretsen
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen
lidbw@mfls.nl
Wingchi Cheng
Lid Intern
lidintern@mfls.nl
Alexander Broux
Lid Extern
lidextern@mfls.nl